GDPR

VÄLKOMMEN TILL

ASPUDDSPARKEN

DJUR & KUL AB


Gilla Aspuddsparken på Facebook för senaste nytt


Följ oss på Instagram för senaste bilderna

GDPR - medlemmar


Information om personuppgiftsbehandling


Djur & Kul i Stockholm AB/Aspuddsparken (”Aspuddsparken”) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Aspuddsparken är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Aspuddsparken genom att kontakta oss på info@aspuddsparken.se Medlemskapet i Aspuddsparken är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Aspuddsparken behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, e-mailadress, telefonnummer, samt i vissa fall födelseår och -månad. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Aspuddsparken är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Aspuddsparken har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och efterfrågad information. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål, exempelvis till verksamhetsberättelsen. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Aspuddsparkens IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till vår ekonomiassistent samt revisor för nödvändig behandling för Aspuddsparkens räkning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.


Lagringstiden

Aspuddsparken behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast vid utgången av året efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Aspuddsparken kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.


Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@aspuddsparken.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna medlemskap i Aspuddsparken bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få information från oss kan du när som helst kontakta oss på info@aspuddsparken.se och begära att vi stoppar utskicken.


Djur & Kul AB, Box 9031, 126 09  Hägersten, 08-19 99 15, info@aspuddsparken.se

Öppettider


Vardagar

8:30-17:00

(fiket är lunchstängt 12:30-13:30)


Lördagar och söndagar

10:00-16:00

(10:00-14:00 nov-feb)


Röda helgdagar och aftnar

10:00-14:00