Djur & Kul AB

VÄLKOMMEN TILL

ASPUDDSPARKEN

DJUR & KUL AB


Gilla Aspuddsparken på Facebook för senaste nytt


Följ oss på Instagram för senaste bilderna

Djur & Kul AB

Organisation

Under år 2000 beslutades att Aspuddsparken skulle ut på offentlig upphandling och drivas på entreprenad från den 1 oktober samma år. Detta föranledde bildandet av företaget Djur & Kul AB. Företaget bildades i juni år 2000 av Anna Westerberg och Eva-Karin Hjerpe, vilka hade arbetat i Aspuddsparken sedan länge.

Djur & Kul AB har sedan dess drivit Aspuddsparken på entreprenad åt Liljeholmens stadsdel, sedemera Hägersten-Liljeholmens stadsdel. Den 1 oktober 2003 sålde Eva-Karin Hjerpe sin del i företaget och nya delägare blev Emilia Maurin Wiebe och Susanne Kenne. Susanne Kenne sålde under hösten 2017 sin del i företaget till Anna och Emilia.

Anna och Emilia äger 50% var av Djur & Kul AB. De arbetar båda i företaget och har delat ansvar över all verksamhet.


Aspuddsparkens verksamhetsidé

Besökare i alla åldrar och nationaliteter erbjuds en gemensam, lättillgänglig, naturlig och drogfri träffpunkt i Aspuddsparken, där det finns ett varierande utbud av aktiviteter. Barn och ungdomar erbjuds, utifrån sina egna förutsättningar, möjligheter att umgås med parkens djur samt ta del av vård, omsorg och ansvar av dessa.


Aspuddsparken övergripande mål är:

- att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid.

- att verksamheten ska hjälpa barn och ungdomar att utveckla empati, respekt och etik.


Aspuddsparken erbjuder bland annat:

- en öppen parklek med plats för alla.

- fasta tider med ponnyridningar för allmänheten. 

- ridning på kvällstid där turerna går runt i närområdet. 

- möjligheter för grupper att boka studiebesök och/eller ponnyridningar. 

- ridning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

- djurklubbsgrupper för barn.

- grillmöjlighet både för grupper och allmänheten.

- dagkollo med inriktning på djur.


I parken finns det ett litet fik, tillgängligt för allmänheten. Inomhus finns det möjlighet att äta medhavd mat, leka, spela spel och pyssla. Det finns möjlighet för besökarna att låna spel, bollar, kritor mm. Besökarna kan använda tallrikar, diskbänk, mikrovågsugn etc. I parkhuset finns det handikapptoalett och skötbord.

 

Utomhus finns det tillgång till fasta bord med bänkar, vissa under tak, grillplatser och trivsamma ytor att leka på eller att bara användas för avkoppling. Ute finns även två toaletter varav den ena har skötbord.


Aspuddsparken har djur anpassade till barn- och ungdomsverksamheten. Vid nyanskaffning av djur ser vi alltid över möjligheten samt lämpligheten att inskaffa svenska lantraser. I Aspuddsparken finns möjligheten att vara nära de flesta djuren i deras hagar.


Aspuddsparken bedriver djurklubbsverksamhet vardagseftermiddagar under skolterminerna. Verksamheten är för barn och ungdomar från fyra år och uppåt. Målet med verksamheten är att djurklubbsmedlemmarna lär sig beteende och behov hos parklekens samtliga djur. Vår förhoppning är att barn och ungdomar ska lära sig att respektera djur och andra levande varelser. Varje enskilt barn får uppgifter i djurklubbsverksamheten som är individuellt anpassade efter ålder och förkunskaper. Våra djurklubbsmedlemmar är indelade i ålders- och kunskapshomogena grupper.


Under vårterminen anordnar Aspuddsparken, tillsammans med alla medlemmar i djurklubben Trynet och deras föräldrar, en Vårbasar.


Aspuddsparken anordnar även ett luciatåg med ridande Lucia genom stora delar av Aspudden.


Aspuddsparken anordnar dagkollo för barn och ungdomar på sommarlovet.


För att ge besökarna en möjlighet att påverka Parkens utveckling finns det möjligheter att enkelt och anonymt lämna sina åsikter. Detta gör du genom att lämna lappar i vår Tyck till-brevlåda.


Aspuddsparken motverkar på ett kraftfullt sätt användandet av alla typer av droger samt alla rasistiska tendenser i parkområdet under öppethållande. Personalen arbeta även aktivt för att hålla hela parkleksområdet rökfritt. Utifrån informationen som ni; barn, föräldrar, besökande personal mfl. lämnar vad det gäller öppettider, djurbestånd, verksamhetsinnehåll mm, så diskuteras synpunkter, önskemål och förslag på APT och personalens planeringsdagar.


Djur & Kul AB, Box 9031, 126 09  Hägersten, 08-19 99 15, info@aspuddsparken.se

Öppettider


Vardagar

8:30-17:00

(fiket är lunchstängt 12:30-13:30)


Lördagar och söndagar

10:00-16:00

(10:00-14:00 nov-feb)


Röda helgdagar och aftnar

10:00-14:00